אגרגטור

Aggregator - פלטפורמה של איסוף מידע מאתרים שונים וריכוז שלהם באתר אחד.