תנאי התקשרות
נא לשים לב - העלות אינה כוללת עלויות צד שלישי כגון: קופירייטינג, אפיון, ייעוץ, כתיבה, תרגום, רכישת מדיה, קידום אורגני וכו' אלא אם כן צוין אחרת במפורש בהסכם זה.

הגדרות כלליות
כל עיכוב בלוחות הזמנים, הנגרם באופן ישיר או עקיף על ידי הלקוח/ה ו/או על ידי צד שלישי, לא ייחשב כאי עמידה בלוחות הזמנים של 18DIGITAL.
כל עיכוב במתן השירות ו/או המוצרים המפורטים בהצעה זו לא יקנו ללקוח/ה זכות לעכב ו/או לקזז סכומים מסכום התשלום. כל עיכוב בלוחות הזמנים, במידה ונגרם באופן ישיר או עקיף על ידי הלקוח/ה ו/או על ידי צד שלישי, המעכב את לוחות הזמנים בתקופה של מעל 14 ימי עסקים תהיה רשאית חברת 18DIGITAL להפסיק את ההתקשרות עם הלקוח/ה או מי מטעמו/ה ובכך לא להמשיך את ביצוע העבודה שכבר החלה בכל שלב וללא זיכוי הלקוח/ה בדמי המקדמה ששולמו.

תנאי תשלום
המחירים המופיעים אינם כוללים מע"מ ויש להוסיפו לתשלום הסופי כקבוע בחוק ובש"ח. לנוחיותך, ניתן לחלק סכום דמי ההקמה לעד 2 תשלומים ללא ריבית. כל התשלומים ימסרו לפני תחילת העבודה באישור על הוראת קבע מהבנק / העברה בנקאית/ חיוב בכרטיס אשראי. שינויים בכמות העבודה / בהגדרות הפרויקט / עבודות נוספות על האתר יתומחרו על פי תעריף שעתי של 270 ₪. תשלומים שניתנו מראש/חלקי/מקדמה אינם ניתנים לזיכוי. כל סכום כספי שלא ישולם לחברת 18DIGITAL במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור המרבי הנהוג בבנק לאומי לישראל בע"מ על חריגה בלתי מאושר ממסגרת אשראי, וזאת מהיום שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל. המזמין/ה מוותר מראש על כל סעד תביעה כנגד 18DIGITAL.

אחסון /דומיין/ זכויות האתר
ברכישת אתר אינטרנט תדמיתי ומעלה, מתחייב/ת הלקוח/ה לשם תשלום דמי הקמה וכן תשלום חודשי קבוע במסגרת החבילה שנבחרה. בעת מילוי טופס האיפיון מתבקש/ת הלקוח/ה לאשר תקנון זה, שקרא/ה, הסכימ/ה הבין/ה את תנאיו. הלקוח/ה מאשר /ת שקיבל/ה הטבה שהיא - רכישת חבילת "עצמאות כלכלית בחסות הקורונה" והיא מתחייב/ת להמשיך את רצף התשלומים כנדרש ואליהם התחייב/ה. הלקוח/ה רשאי/ת על פי תנאי הסכם זה לבקש את הפסקת השירות ובתנאי שהבקשה התקבלה בכתב או בעל פה ובתקופה של כחודש לפני תום השנה הראשונה. ובמידה והתשלום יופסק מכל סיבה טרם סיום ההתחייבות תחוייב הלקוח/ה בתשלום מלא בסכום התשלומים שנותרו. במידה והתשלומים הופסק לאחר שנת ההתחייבות או לפניה כתוצאה מפעולות אלו - האתר ימחק לאלתר ולא יהיה עוד בשימוש הלקוח/ה ו/או מי מטעמה. חברת 18Digital תהיה רשאית לשחזר את האתר ולבצע בו כל שימוש שיעלה על דעתה וכן למכור אותו לצד שלישי.
אחסון האתר ניתן כתנאי להסכם עבודה זה ועד לנפח של 500 מגה בלבד. במידה ונפח האחסון יגדל יהיה על הלקוח/ה להגדיל את התשלום החודשי בהתאם לצרכי האתר. מעת לעת חברת 18DIGITAL רוכשת כתובת/ות דומיין, אשר משמשות את לקוחות החברה. כל כתובות הדומיין בבעלות 18DIGITAL, במידה ומעוניין/ת הלקוח/ת לרכוש ולהעביר לבעלותו/ה כתובת דומיין שנעשה בה שימוש אשר נמצאת בבעלות חברת 18DIGITAL עליו/ה לפנות בכתב לחברה, ולהציע הצעת רכישה והעברת בעלות על הדומיין וחברת 18DIGITAL תשקול את הצעתו/ה.

ברכישת אתר חנות אונליין - מבצע קורונה
החיוב באתר יתבצע באפשרויות הבאות: דרך התממשקות PayPal / חיוב טלפוני / מזומן לשליח. הלקוח/ה יתבקש להעביר קישורים נדרשים באמצעות ממשק PayPal בלבד. באחריות הלקוח/ה לשלוח/להעביר לרוכשים באתר חשבוניות / קבלות ואינן באחריות 18Digital.

תחזוקה וניהול אתר
תחזוקה וניהול אתר אינם כלולים בתשלום ובמידה והלקוח/ה מעוניין/ת בשירות זה יהיה עליו/ה לרכוש ריטיינר לתחזוקה וניהול בנוסף. כמו כן, מבצעים/ הטבות/ קופונים וכיו"ב אינם חלק מהקמת האתר ומהווים הזמנה נפרדת מפעם לפעם על פי צרכי הלקוח/ה, בקשות כאלו ואחרות שאינן כלולות במבצע קורונה יתומכרו בתעריף שעתי של הסטודיו ובעלות מופחתת ומשויכת פרויקט 250 ש"ח + מע"מ לשעת עבודה.

תמיכה בדפדפנים ומכשירים סלולריים
האתר יתמוך באקספלורר 10 ומעלה ובדפדפנים כרום, פיירפוקס וסאפארי. האתר יתמוך במכשירי הסלולר המקובלים על פי כללי הרספונסיביות. ייתכן כי אנימציות או סרטונים מסוימים אינם יטענו במכשירים ניידים מסוימים בשל מגבלות טכנולוגיות.

לוחות זמנים
תוך תקופה של 14-21 ימי עסקים מהתשלום הראשון והעברת כל החומרים יעמוד האתר לסבב בדיקות ראשוני.
האתר יעמוד לבדיקת הלקוח/ה ועד שני סבבי תיקונים של הלקוח/ה – התיקונים ישלחו בדואר אלקטרוני, כרשימה ותכלול הערות מכלל המעורבים (המעצב, מנהלי התוכן ונציג החברה מולו שמולו הוחלט להתנהל במשך הפרוייקט). הרשימה תהייה ממסופרת ותכלול הסבר על כל הסעיף המסביר את הבקשה ותישלח דרך דוא"ל בלבד ולא כהודעות ברשתות חברתיות או בתוכנות מסרים.

עיצוב לוגו
לאחר שהלקוח/ה ביצע/ה מילוי של טופס איפיון לוגו וציינה ודוגמאות וסגנונות שאהב/ת תחל עבודת העיצוב, אל הלקוח/ה ישלחו המייל עד שתי סקיצות לבחירה ועד שני סבבי תיקונים בלבד ללוגו הנבחר. על הלקוח/ה חלה אחריות להגיב עניינית לסקיצה שנשלחה ולהביע דעתו/ה בצורה מפורטת ככל הניתן וממוקדת וזאת עד 3 ימים מרגע שליחת המייל לאישור הלקוח/ה.

נגישות
על פי חוקי הנגישות במדינת ישראל יש להנגיש את האתר עבור בעלי מוגבלויות – ביצוע של התאמות נגישות מלאות באחריות הלקוח/ה בלבד, אנחנו לוקחים צעדים על מנת להביא את האתר נגיש ככל האפשר לפי מידת ההגיון וההבנה שלנו של החוק. על האתר יותקן תוסף של נגישות אתרים במידה והלקוח/ה תהיה מעוניין/ת. דרישות נגישות מעבר לסעיפים אלו לא כלולים במחיר ואינן באחריות 18DIGITAL.

זכויות יוצרים
העבודה ותוצריה בבעלות 18DIGITAL עד סיום התשלום מלא בפועל ולאחריו. הלקוח/ה לא תעביר לצד שלישי ולא יעשה כל שימוש מסחרי או אחר, במישרין ו/או בעקיפין, במסמכים שנשלחו, בסקיצות עיצוב שנשלחו, בקבצי לוגו שנשלחו, בקוד או בכל קובץ שפיתחה חברת 18DIGITAL עבורה ו/או העבירה אליה, למעט לצורך הפעלת וקידום הפרויקט בו עוסקים. אנו מקבלים את הזכות לפרסם את הפרוייקט בתיק העבודות של 18DIGITAL, ולחתום את לוגו / שם החברה דיגיטלית + לינק בתחתית או באזור אחר כמקובל בכל פרוייקט בו יש לנו או לשותפתינו מונדו תקשורת + חזותית חלק.

אחריות השירות
בפרוייקט מיתוג כל הקבצים יישלחו כקבצים פתוחים, מוכנים לדפוס, לאחר הגהה סופית ואישור של הלקוח/ה.
כל עיכוב במתן השירות ו/או המוצרים המפורטים בהצעה זו הנובעים מגורמים שאינם בשליטת 18DIGITAL, כגון סיבות התלויות במזמין ו/או כוח עליון וכיו"ב, לא יחשב להפרת התחייבותה של 18DIGITAL, והלקוח/ה לא תהיה זכאי/ת לתבוע כל פיצוי עקב כך.