תקנון

תנאי התקשרות
נא לשים לב – העלות אינה כוללת עלויות צד שלישי כגון: קופירייטינג, אפיון, ייעוץ, כתיבה, תרגום, רכישת מדיה, קידום אורגני וכו’ אלא אם כן צוין אחרת במפורש בהסכם זה.

הגדרות כלליות
כל עיכוב בלוחות הזמנים, הנגרם באופן ישיר או עקיף על ידי הלקוח/ה ו/או על ידי צד שלישי, לא ייחשב כאי עמידה בלוחות הזמנים של 18DIGITAL.
כל עיכוב במתן השירות ו/או המוצרים המפורטים בהצעה זו לא יקנו ללקוח/ה זכות לעכב ו/או לקזז סכומים מסכום התשלום. כל עיכוב בלוחות הזמנים, במידה ונגרם באופן ישיר או עקיף על ידי הלקוח/ה ו/או על ידי צד שלישי, המעכב את לוחות הזמנים בתקופה של מעל 14 ימי עסקים תהיה רשאית חברת 18DIGITAL להפסיק את ההתקשרות עם הלקוח/ה או מי מטעמו/ה ובכך לא להמשיך את ביצוע העבודה שכבר החלה בכל שלב וללא זיכוי הלקוח/ה בדמי המקדמה ששולמו.

תנאי תשלום
המחירים המופיעים אינם כוללים מע”מ ויש להוסיפו לתשלום הסופי כקבוע בחוק ובש”ח. לנוחיותך, ניתן לחלק סכום דמי ההקמה לעד 2 תשלומים ללא ריבית. כל התשלומים ימסרו לפני תחילת העבודה באישור על הוראת קבע מהבנק / העברה בנקאית/ חיוב בכרטיס אשראי. שינויים בכמות העבודה / בהגדרות הפרויקט / עבודות נוספות על האתר יתומחרו על פי תעריף שעתי המקובל בסטודיו ובהתאם להיקף השעות. תשלומים שניתנו מראש/חלקי/מקדמה אינם ניתנים לזיכוי. כל סכום כספי שלא ישולם לחברת 18DIGITAL במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור המרבי הנהוג בבנק לאומי לישראל בע”מ על חריגה בלתי מאושר ממסגרת אשראי, וזאת מהיום שהיה מיועד לפירעון ועד ליום תשלומו בפועל. המזמין/ה מוותר מראש על כל סעד תביעה כנגד 18DIGITAL.

אחסון /דומיין/ זכויות האתר
ברכישת אתר אינטרנט תדמיתי ומעלה, מתחייב/ת הלקוח/ה לשם תשלום דמי הקמה וכן תשלום חודשי קבוע במסגרת החבילה שנבחרה. בעת מילוי טופס האפיון מתבקש/ת הלקוח/ה לאשר תקנון זה, שקרא/ה, הסכימ/ה הבין/ה את תנאיו. הלקוח/ה מאשר /ת שקיבל/ה הטבה שהיא – רכישת חבילת “עצמאות כלכלית בחסות הקורונה” או “אתר וורדפרס ב 99 ש”ח” והיא/הוא מתחייב/ת להמשיך את רצף התשלומים כנדרש ואליהם התחייב/ה. הלקוח/ה רשאי/ת על פי תנאי הסכם זה לבקש את הפסקת השירות ובתנאי שהבקשה התקבלה בכתב או בעל פה ובתקופה של כחודש לפני תום השנה הראשונה. ובמידה והתשלום יופסק מכל סיבה טרם סיום ההתחייבות תחויב הלקוח/ה בתשלום מלא בסכום התשלומים שנותרו. במידה והתשלומים הופסקו לאחר שנת ההתחייבות או לפניה כתוצאה מפעולות אלו – האתר ימחק לאלתר ולא יהיה עוד בשימוש הלקוח/ה ו/או מי מטעמה. חברת 18Digital תהיה רשאית לשחזר את האתר ולבצע בו כל שימוש שיעלה על דעתה וכן למכור אותו לצד שלישי.
אחסון האתר ניתן כתנאי להסכם עבודה זה ועד לנפח של 500 מגה בלבד. במידה ונפח האחסון יגדל יהיה על הלקוח/ה להגדיל את התשלום החודשי בהתאם לצרכי האתר. מעת לעת חברת 18DIGITAL רוכשת כתובת/ות דומיין, אשר משמשות את לקוחות החברה. כל כתובות הדומיין בבעלות 18DIGITAL, במידה ומעוניין/ת הלקוח/ת לרכוש ולהעביר לבעלותו/ה כתובת דומיין שנעשה בה שימוש אשר נמצאת בבעלות חברת 18DIGITAL עליו/ה לפנות בכתב לחברה, ולהציע הצעת רכישה והעברת בעלות על הדומיין וחברת 18DIGITAL תשקול את הצעתו/ה.

ברכישת אתר חנות אונליין – מבצע קורונה
החיוב באתר יתבצע באפשרויות הבאות: דרך התממשקות PayPal / חיוב טלפוני / מזומן לשליח. הלקוח/ה יתבקש להעביר קישורים נדרשים באמצעות ממשק PayPal בלבד. באחריות הלקוח/ה לשלוח/להעביר לרוכשים באתר חשבוניות / קבלות ואינן באחריות 18Digital.

תחזוקה וניהול אתר
תחזוקה וניהול אתר אינם כלולים בתשלום ובמידה והלקוח/ה מעוניין/ת בשירות זה יהיה עליו/ה לרכוש ריטיינר לתחזוקה וניהול בנוסף. כמו כן, מבצעים/ הטבות/ קופונים וכיו”ב אינם חלק מהקמת האתר ומהווים הזמנה נפרדת מפעם לפעם על פי צרכי הלקוח/ה, בקשות כאלו ואחרות שאינן כלולות במבצע קורונה יתומכרו בתעריף שעתי / חודשי המקובל בסטודיו ובהתאם להיקף השעות העבודה.

תמיכה בדפדפנים ומכשירים סלולריים
האתר יתמוך באקספלורר 10 ומעלה ובדפדפנים כרום, פיירפוקס וסאפארי. האתר יתמוך במכשירי הסלולר המקובלים על פי כללי הרספונסיביות. ייתכן כי אנימציות או סרטונים מסוימים אינם יטענו במכשירים ניידים מסוימים בשל מגבלות טכנולוגיות.

לוחות זמנים
תוך תקופה של 14-21 ימי עסקים מהתשלום הראשון והעברת כל החומרים יעמוד האתר לסבב בדיקות ראשוני.
האתר יעמוד לבדיקת הלקוח/ה ועד שני סבבי תיקונים של הלקוח/ה – התיקונים ישלחו בדואר אלקטרוני, כרשימה ותכלול הערות מכלל המעורבים (המעצב, מנהלי התוכן ונציג החברה מולו שמולו הוחלט להתנהל במשך הפרוייקט). הרשימה תהייה ממסופרת ותכלול הסבר על כל הסעיף המסביר את הבקשה ותישלח דרך דוא”ל בלבד ולא כהודעות ברשתות חברתיות או בתוכנות מסרים.

עיצוב לוגו
לאחר שהלקוח/ה ביצע/ה מילוי של טופס אפיון לוגו וציינה דוגמאות וסגנונות שאהב/ת תחל עבודת העיצוב, אל הלקוח/ה ישלחו למייל עד שתי סקיצות לבחירה ועד שני סבבי תיקונים בלבד ללוגו הנבחר. על הלקוח/ה חלה אחריות להגיב עניינית לסקיצה שנשלחה ולהביע דעתו/ה בצורה מפורטת ככל הניתן וממוקדת וזאת עד 3 ימים מרגע שליחת המייל לאישור הלקוח/ה.

נגישות
על פי חוקי הנגישות במדינת ישראל יש להנגיש את האתר עבור בעלי מוגבלויות – ביצוע של התאמות נגישות מלאות באחריות הלקוח/ה בלבד, אנחנו לוקחים צעדים על מנת להביא את האתר נגיש ככל האפשר לפי מידת ההיגיון וההבנה שלנו של החוק. על האתר יותקן תוסף של נגישות אתרים במידה והלקוח/ה תהיה מעוניין/ת. דרישות נגישות מעבר לסעיפים אלו לא כלולים במחיר ואינן באחריות 18DIGITAL.

זכויות יוצרים
העבודה ותוצריה בבעלות בלעדית של 18DIGITAL עד סיום התשלום מלא בפועל ולאחריו. הלקוח/ה לא תעביר לצד שלישי ולא יעשה כל שימוש מסחרי או אחר, במישרין ו/או בעקיפין, במסמכים שנשלחו, בסקיצות עיצוב שנשלחו, בקבצי לוגו שנשלחו, בקוד או בכל קובץ שפיתחה חברת 18DIGITAL עבורה ו/או העבירה אליה, למעט לצורך הפעלת וקידום הפרויקט בו עוסקים. אנו מקבלים את הזכות לפרסם  ולשווק את הפרויקט הערוצים השונים והפלטפורמות המקובלות ובתיק העבודות של 18DIGITAL ו מונדו תקשורת + חזותית ולחתום את לוגו / שם החברה דיגיטלית + לינק בתחתית האתר או באזור אחר כמקובל בכל פרויקט בו יש לנו ו/או לשותפתנו מונדו תקשורת + חזותית חלק.

אחריות השירות
בפרויקט מיתוג כל הקבצים יישלחו כקבצים מוכנים לדפוס, לאחר הגהה סופית ואישור של הלקוח/ה.
כל עיכוב במתן השירות ו/או המוצרים המפורטים בהצעה זו הנובעים מגורמים שאינם בשליטת 18DIGITAL, כגון סיבות התלויות במזמין ו/או כוח עליון וכיו”ב, לא יחשב להפרת התחייבותה של 18DIGITAL, והלקוח/ה לא תהיה זכאי/ת לתבוע כל פיצוי עקב כך.

הבהרות

גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו ו/או השכרת המוצרים המוצעים להשכרה, מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

הליך הרכישה

כדי לבצע הזמנה של מוצר על הלקוח למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. החברה רשאית לבקש פרטים נוספים מהלקוח. בעת הרכישה ימסור הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מבצע את הרכישה וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי החברה. למעט לעניין השכרת מוצרים, שאז הפרטים האמורים נשמרים לצורך חיוב הלקוח לפי מספר ימי השכירות וכבטוחה להשבת הציוד המושכר במועד וכשהוא במצב תקין וטוב כפי שנמסר ללקוח.

עם הכנסת הפרטים הנדרשים לביצוע תשלום תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי והספקים, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. ההזמנה תרשם במחשבי הנהלת האתר.
יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי. כל מי שמבצע הזמנה באתר, בין אם אדם ובין אם גוף משפטי, בעצם פעולת ההזמנה מוחזק כמצהיר שהוא מחזיק על שמו כרטיס אשראי תקף אשר הונפק כדין ואשר ניתן לסליקה בישראל כי הוא מעל גיל 18 וכי אם רוכש את המוצר מטעם חברה ו/או עמותה ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הרי מצהיר הוא כי הוא מוסמך לבצע פעולה באתר לטובת אותו גוף וכי הוא ערב אישית לפעולתו באתר.

אישור פעולת הרכישה מותנה גם בהימצאות המוצר הנרכש במלאי הנהלת האתר ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. גם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג`, בכפוף לכך שהנהלת האתר תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה תוך זמן סביר. עם זיכויו כאמור מוותר הלקוח על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

אספקה והובלת מוצרים
הנהלת האתר ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת הערכה הנרכשת באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, בכפוף לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח. המשלוח ייעשה באמצעות שליח לכתובת שתימסר על ידי הרוכש.

אין לראות בהנהלת האתר ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הנהלת האתר ו/או של הספקים לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.
התקנון של כל גוף באמצעותו הנהלת האתר או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל רוכש מוצרים באמצעות האתר.
באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הנהלת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א עד ה, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
אספקת המוצר ללקוח תעשה בתאום טלפוני עימו, המוצר יסופק ללקוח תוך שני ימי עסקים (48 שעות) לאחר התאום הטלפוני.
כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות על פי תקנון זה ובכפוף להוראות הדין, יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר, אלא אם אי קבלת המוצר הינה מסיבה שאינה קשורה בטעות שנעשתה על ידי החברה. לדוגמא, במידה והלקוח ימסור כתובת שגויה יישא הלקוח בעלויות המשלוח החוזר ודמי הטיפול הנדרשים וכספו לא יושב לו.

ביטול הזמנה
האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים פיזיים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני פתיחה או שימוש.
עבור מוצרים אלה יינתן זיכוי כספי בניכוי עלויות המשלוח לפי הנמוך מביניהם. במידה ותהיינה לחברה עלויות נוספות, כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי, ינוכו עלויות אלה מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.
במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל הנהלת האתר, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד. אין הנהלת האתר מטפלת בהובלת המוצרים המוחזרים אליה.
בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי הנהלת האתר ו/או הספק תתבצע בדיקה של המוצר, ובמידה וימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לאמור בתקנון זה.
זכות ביטול העסקה והחזרת המוצרים לא תינתן כלל במקרים הבאים:

במידה והמוצר הינו “טובין פסידים” כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן.

במידה והמוצר יוצר ו/או הוזמן במיוחד עבור המזמין.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על הנהלת האתר כל אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן. הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג כלשהו.
אם יתברר להנהלת האתר ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג` ו/או לסחור בו.
במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.
אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים הנהלת האתר ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור הנהלת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

הגבלת אחריות
הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הנהלת האתר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את הנהלת האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

שמירה על זכויות האתר
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר אלו הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

סודיות מידע
הנהלת האתר מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.
הנהלת האתר מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר במקרה זה.
ניתנת בזאת הסכמתו של הלקוח לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס, למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל הנהלת האתר. במידה והלקוח מעוניין להפסיק קבלת מהנהלת האתר זה, עליו להודיע על כך לחברה. [מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפת מידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה.

מחירי המוצרים אינם כוללים מע”מ על פי הדין.

מבצעים
מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכול כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפתוח במבצעים, לשנותם או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

החזרת מוצר פיזים
יש להודיע על החזרת המוצר לא יאוחר מ-14 יום מיום קבלתו. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כאשר כל החלקים קיימים והמוצר ללא נזק. מרגע שהגיע המוצר למשרדי החברה ונמצא כי כל החלקים קיימים, המוצר לא ניזוק או נפגע מעבר לבלאי סביר, תזכה החברה את הלקוח במלוא מחיר המוצר בניכוי דמי המשלוח. במידה וישנו נזק ו\או חסרים חלקים מהמוצר המקורי, ההחזר הכספי יהיה בהתאם לעלות הנזק ו\או החוסר.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המנוי.
אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע.