עמוד רישום

Registration page - אתר אינטרנטי הכולל תרשים זרימה של מילוי נתונים בידי לקוח או צרכן, הנתונים נאספים ונשלחים אל בעל עמוד הרישום. השימוש נעשה לצורכי איסוף מידע לטובת אירוע, הרצאה, הרשמה אקדמאית וכו'.